Cavalerii de Malta. Spiritualitate şi nobleţe ospitalieră

Cavalerii de Malta.       Spiritualitate şi nobleţe         ospitalieră

Curtoazie...nobleţe...cavalerism. Sunt noţiuni pe care le înţeleg, poate, nu prea mulţi oameni, din diverse motive. Dar şi mai puţini ştiu că aceste noţiuni desemnează un mod de viaţă, un mod de gândire, atitudine, comportament, semnifică un mediu format din oameni, din vechi familii, educaţi în spiritul nobleţei, iar aceştia constituie adevărata elită. Un mediu al artelor, al culturii, al muzicii culte, al spiritualităţii europene şi mondiale. Un mediu al atitudinii şi comportamentului elevat, al curtoaziei, dar şi al responsabilităţii.
Un ideal prea îndepărtat, cu nostalgia inaccesibilului? Nu! Se poate accede în acest mediu prin educaţie, prin eforturi şi răbdare, preluând exemplul spiritelor nobile.
Un astfel de exemplu l-am întâlnit la ospitalieri, membrii ordinului de Malta, cel autentic, format din nobili şi nenobili, unde nobleţea spiritului şi nobleţea acţiunii sunt reguli de bază, iar atitudinea faţă de oameni, natură şi viaţă exprimă o înaltă spiritualitate.
Cartea de faţă, prin cele câteva eseuri, dezvăluie aspecte din spiritualitatea ospitalieră, aşa cum am perceput-o noi, ca model de gândire. Şi ca model de înţelegerere a vieţii şi de trăire.

About the Book

Librăria este aici:https://www.setthings.com/ro/e-books/cavalerii-de-malta-spiritualitate-si-noblete-ospitaliera-eseuri/

Cavalerii de Malta.

 

Spiritualitate şi nobleţe

ospitalieră

Eseuri

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Michael Riche-Villmont

Copyright©2016 Toate drepturile rezervate autorulzui Michael Riche-Villmont.

 

 

 

 

 

 

 Cuprins

 

 

 1. Cavalerii de Malta……………………………………………5

 

 1. Cavalerii de Malta. In memoriam Frère Gérard….17

 

 1. Gânduri despre Educaţie…Nobleţe……………………27

 

 1. Spiritualitate. Anotimpurile vieţii……………………..36

 

Despre autor……………………………………………………..52

 

 

 

Curtoazie…nobleţe…cavalerism. Sunt noţiuni  pe care le înţeleg, poate, nu prea mulţi oameni, din diverse motive. Dar şi mai puţini ştiu că aceste noţiuni desemnează un mod de viaţă, un mod de gândire, atitudine, comportament, semnifică un mediu format din oameni, din vechi familii,  educaţi în spiritul nobleţei,  iar aceştia constituie adevărata elită. Un mediu al  artelor, al  culturii, al muzicii culte,  al spiritualităţii europene şi mondiale. Un mediu al atitudinii şi comportamentului elevat, al curtoaziei, dar şi al responsabilităţii.

Un ideal prea îndepărtat, cu nostalgia inaccesibilului? Nu! Se poate accede în acest mediu  prin educaţie,  prin eforturi şi răbdare, preluând exemplul  spiritelor nobile.

Un astfel de exemplu l-am întâlnit  la ospitalieri, membrii ordinului de Malta, cel autentic, format din nobili şi nenobili, unde  nobleţea  spiritului şi nobleţea acţiunii sunt  reguli de bază, iar atitudinea faţă de oameni, natură şi viaţă exprimă o înaltă spiritualitate.

Cartea de faţă, prin cele câteva eseuri, dezvăluie aspecte  din spiritualitatea ospitalieră, aşa cum am perceput-o noi, ca model de gândire. Şi ca model de înţelegerere a vieţii şi de trăire.

 

 

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."