Misteriosul templier Hugues de Payens

Misteriosul templier Hugues de Payens
Mister şi ocultism. Găsim, în carte, aproape totul despre practicile oculte ale misteriosului templier Hugues de Payens, fondator al ordinului templier. Carte de dragoste, despre magie, mister şi templieri, despre Prima cruciadă creştină. Viaţa cavalerului Hugues de Payens este un adevărat roman de dragoste şi aventuri cavalereşti, în care magia şi misterul dezvăluie destinul omului. Deşi îndrăgostit de o castelană, Hugues, chemat de datoria sa cavalerească, pleacă în cruciada creştină pentru eliberarea Ierusalimului. Acolo, trece prin multe aventuri şi ajunge să cunoască unele din secretele orientului, misterele şi magia iniţiaţilor salbahiţi, devenind el însuşi un iniţiat. Iniţiat al ştiinţelor oculte orientale, prin care a dobândit puteri magice. Este un roman pentru vacanţă şi relaxare, de dragoste şi acţiune.
View Book Sample

Overview

Roman de dragoste, despre magie, mister şi templieri în Prima cruciadă creştină. O carte despre misteriosul Hugues de Payens, fondator al Ordinului templier.  Romanul „Misteriosul templier Hugues” descrie prima perioadă din viaţa lui Hugues de Payns, unul din fondatorii ordinului Templier. O viaţa pusă în slujba binelui, a valorilor morale şi spirituale medievale, cu iubirile, misterele şi acţiunile sale cavalereşti. Această perioadă este cea a drumului său spiritual spre Templul secret al lui Solomon, cel din Ierusalim.

Cavalerul Hugues, însoţindu-l pe seniorul său, Godefroy de Bouilon, primeşte un pumnal oriental cu puteri misterioase, de la un arab căruia i-a salvat viaţa. Primirea acestui cadou a însemnat începutul drumului spiritual al lui Hugues în lumea misterelor comunităţii salbahite şi ale magiei orientale. Împreună cu salbahiţii, Hugues trece prin experienţe misterioase, cunoaşte ritualuri de iniţiere care-l vor influienţa pentru întreaga viaţă, înzestrându-l cu mari puteri ezoterice.

La înapoierea din Ţara Sfântă, cavalerul Hugues îşi întâlneşte dragostea vieţii sale. După căsătorie, are tot mai des viziuni în care-i apar scene din viitorul său şi primeşte semne misterioase despre destinul şi misiunea pe care o are în această viaţă pământeană.

Cartea respectă, pe cât a fost posibil, date istorice şi descrie, folosind ficţiunea, evenimente şi personaje care s-au desfăşurat şi au existat în realitate. Cititorul are, din nou, confirmarea că marile valori spirituale şi binele înving întotdeauna, depăşind toate obstacolele.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."