Genre: Inspirational

Saint Bernard de Clairvaux şi Ordinele Cavalereşti

Saint Bernard de Clairvaux şi Ordinele Cavalereşti

Odinul Cavalerii Templieri. Lucrarea ne ajută să înţelegem marea contribuţie a Sfântului Bernard de Clairvaux la consolidarea şi dezvoltarea Ordinului cistercian, şi prin acesta, înfluenţa avută asupra unei perioade istorice complexe, cu mari frământări teritoriale, politice, militare, religioase. Lucrarea „Saint Bernard de Clairvaux şi Ordinele Cavalereşti, tradusă şi în limba franceză, este o scurtă istorie, a dezvoltării ordinelor cavalereşti medievale. După câte ştim, este prima şi singura lucrare cu acest subiect, apărută în Europa. Citind lucrarea, înţelegem mai bine influenţa înaltului prelat şi asupra ştiinţei şi culturii medievale, prin dezvoltarea noului stil cultural şi arhitectonic, stilul gotic, caracterizat prin austeritate, soliditate, frumuseţea discretă a arcului de cerc, expresie a divinului în viaţa materială. More info →
…Nobleţe, cavaleri, cavalerism…

…Nobleţe, cavaleri, cavalerism…

$0.00$0.00
Eseu...Nobleţe, cavaleri, cavalerism... More info →
Cavalerii de Malta.       Spiritualitate şi nobleţe         ospitalieră

Cavalerii de Malta. Spiritualitate şi nobleţe ospitalieră

Curtoazie...nobleţe...cavalerism. Sunt noţiuni pe care le înţeleg, poate, nu prea mulţi oameni, din diverse motive. Dar şi mai puţini ştiu că aceste noţiuni desemnează un mod de viaţă, un mod de gândire, atitudine, comportament, semnifică un mediu format din oameni, din vechi familii, educaţi în spiritul nobleţei, iar aceştia constituie adevărata elită. Un mediu al artelor, al culturii, al muzicii culte, al spiritualităţii europene şi mondiale. Un mediu al atitudinii şi comportamentului elevat, al curtoaziei, dar şi al responsabilităţii. Un ideal prea îndepărtat, cu nostalgia inaccesibilului? Nu! Se poate accede în acest mediu prin educaţie, prin eforturi şi răbdare, preluând exemplul spiritelor nobile. Un astfel de exemplu l-am întâlnit la ospitalieri, membrii ordinului de Malta, cel autentic, format din nobili şi nenobili, unde nobleţea spiritului şi nobleţea acţiunii sunt reguli de bază, iar atitudinea faţă de oameni, natură şi viaţă exprimă o înaltă spiritualitate. Cartea de faţă, prin cele câteva eseuri, dezvăluie aspecte din spiritualitatea ospitalieră, aşa cum am perceput-o noi, ca model de gândire. Şi ca model de înţelegerere a vieţii şi de trăire. More info →
Misteriosul templier Hugues de Payens

Misteriosul templier Hugues de Payens

Mister şi ocultism. Găsim, în carte, aproape totul despre practicile oculte ale misteriosului templier Hugues de Payens, fondator al ordinului templier. Carte de dragoste, despre magie, mister şi templieri, despre Prima cruciadă creştină. Viaţa cavalerului Hugues de Payens este un adevărat roman de dragoste şi aventuri cavalereşti, în care magia şi misterul dezvăluie destinul omului. Deşi îndrăgostit de o castelană, Hugues, chemat de datoria sa cavalerească, pleacă în cruciada creştină pentru eliberarea Ierusalimului. Acolo, trece prin multe aventuri şi ajunge să cunoască unele din secretele orientului, misterele şi magia iniţiaţilor salbahiţi, devenind el însuşi un iniţiat. Iniţiat al ştiinţelor oculte orientale, prin care a dobândit puteri magice. Este un roman pentru vacanţă şi relaxare, de dragoste şi acţiune. More info →
Spiritul templierului

Spiritul templierului

Thriller cu răpiri şi mafia drogurilor, cu şi despre spiritele vechilor templieri şi acţiunile poliţiste ale templierilor moderni. "Spiritul templierului" este o carte emoţionantă, de dragoste şi acţiune poliţistă. O tânără şi un tânăr, care se cunosc în spaţiul virtual, se vor îndrăgosti unul de celălalt în împrejurări dramatice. Întâmplările în care sunt implicaţi aduc un posibil răspuns la întrebarea dacă există un destin pentru fiecare om, dacă este o predestinaţie pentru fiecare din noi. Trăiri emoţionante deosebite, suspans şi întâmplări misterioase, la care participă vechii şi noii cavaleri templieri, cu un final surprinzător. Carte de suflet, pe care ţi-o vei aminti mereu, când te vei gândi la Barcelona, sau la litoralul francez, unde se desfăşoară acţiunea. More info →