franc

Fragment din Eseul: Cavalerismul (Cavalerii templieri) și francmasoneria – Istorie și simbolistică

Eseul se regăsește în lucrarea „Cavalerii templieri, spiritualitate si simbolistica”
… De fapt, cavalerii templieri și masoneria au ceva în comun, nu?
– Au mai multe lucruri în comun decât credeți. Francmasonii au preluat de la cavalerii templieri multe elemente esențiale pentru ei, ca simbolistică și nu numai.
L-am privit surprins. Era un subiect interesant. Ca istoric, nu m-a preocupat această temă până acum.
– Mi se pare interesant subiectul. Cum avem destul timp, spuneți-mi, vă rog , despre ce este vorba.
– Subiectul este mai mult decât interesant și foarte complex. Putem doar să începem discuția acum. O vom continua, cu siguranță, mai târziu.
– De acord. Vă ascult, profesore.

… Misterele vechilor cavaleri templieri și secretele francmasoneriei, amplificate de câteva elemente comune dezvăluite publicului, au dus la nenumărate speculații privind izvoarele templiere ale francmasoneriei speculative. Speculații amplificate și de dispariția inexplicabilă a cavalerilor templieri din Regatul Franței și din Anglia, în anul 1307, când papa Clement al 5-lea a ordunat arestarea acestora. Insă dincolo de speculații, nu putem omite câteva aspecte, elemente și simboluri comune ale celor două organizații, simboluri definitorii pentru fiecare din ele, în parte. Francmasoneria, ca ordin inițiatic, ezoteric, școală de educație morală și spirituală, așa cum se consideră francmasonii, și-a creat un ansamblu propriu de cunoștințe, bazat pe cele șapte arte antice și un sistem de ritualuri, simboluri, legende, alegorii, dezvoltat de-a lungul istoriei. Acest sistem, început în Epoca Luminilor (Iluminismul), secolele 16-18, a preluat și elemente din istoria și simbolismul cavalerilor templieri, adaptate specificului francmason. De ce a preluat de la cavalerii templieri? Există explicații pertinente, credibile.
Ordinul cavalerilor templieri, ordin religios, militar, cu caracter nobiliar, a fost înființat în anul 1118, în Ierusalim, de nouă cavaleri cruciați, pe muntele Templului.Acolo este locul unde fusese ridicat, cu secole în urmă, Templul lui Solomon. Constructie magnifică în epocă, Templul a fost ridicat de regele Solomon, ajutat de maestrul constructor și arhitect Hiram Abiff și de regele Hiram al Tirului, ca loc de rugăciune, dedicat Domnului, creatorul universului. Templul era o realizare impresionantă, ce etala perfecțiunea artei arhitecturale și măiestria constructorilor, contribuind la dezvoltarea stilurilor de arhitectură și a geometriei, devenită sacră datorită templului, casa a Lui Dumnezeu.
Templierii au preluat de la preoții creștini și din religia iudaică întreaga simbolistică, semnificația și spiritualitatea Templuli lui Solomon, odată cu numele Cavalerii Săraci ai lui Hristos și ai Templului lui Solomon,din Ierusalim………………

Influența ordinului monahal cistercian asupra ordinului templier s-a manifestat pe toate planurile, moral, spiritual, material, inclusiv în domeniul construcțiilor, al edificării de forturi de apărare, castele și biserici, transformându-i pe templieri în constructori de elită. Acest lucru a fost posibil deoarece călugării cistercieni erau ei înșiși constructori de elită.
………….

În această perioadă, secolul 14, constructorii privilegiați din Europa, organizați în asociații constituite pe criteriul profesiei (pietrari, zidari, lemnari,etc) și pe cel al edificiului de construit (la fiecare construcție: catedrală, biserică, castel, fort, etc erau una sau mai multe asociații de construcții numite ateliere sau cabane după locul unde se cazau și unde-și păstrau uneltele). Fiecare atelier, cabană avea sistemul propriu de cunoștințe pe care le păstrau și foloseau codificate folosind simboluri preluate din natură sau din cele șapte științe liberale. Codificarea cunoștințelor meseriei se făcea în scop de protecție, pentru a nu fi furate de concurență, iar tinerii, la intrarea în meserie, treceau printr-un ritual de inițiere în tainele viitoarei lor meserii, devenind ucenici.Atelierele erau conduse de cei mai buni meseriași, maeștri, adevărați administratori ai șantierelor, care proveneau, de cele mai multe ori, din rândul călugărilor specializați în arhitectură și științele construcțiilor, ulterior constituid ei înșiși o categorie aparte, arhitecții.
Cavalerii templieri, nobili prin descendență, au conlucrat cu călugării arhitecți pentru construirea de comanderii, forturi, capele, castele, drumuri, astfel că au avut posibilitatea să devină constructori de elită, adevărați maeștri în mânuirea spadei și a planurilor arhitecturale. Ceea ce s-a și întâmplat, realizările lor, ca și cele ale cavalerilor ospitalieri (Ioaniți, de Malta) fiind foarte des întâlnite, astăzi, în toate țările europene și în Orientul Apropiat. În epocă, respectiv secolele 14, 15, 16, perioadă a Renașterii, se dezvoltă științele, în special filozofia, reactualizând și reinventând vechile științe antice, ceea ce se remarcă și în rândul atelierelor de constructori și arhitecți. Aceștia realizează construcții monumentale, folosind stiluri arhitecturale noi, cum este stilul gotic.Cunoscută ca perioada francmasoneriei operative, epoca Renașterii face tranziția de la realizarea uimitoarelor construcții (printre care marile catedrale europene Koln, Strasburg, Bruxeles, Milano, etc), la construirea unui nou spirit uman, liber, inventiv, deschis progresului. Începea perioada preindustrială și industrială, cu muncitori liberi și burghezi bogați, purtători ai progresului industrial. Este și perioada pregătitoare pentru transformarea francmasoneriei operative, în francmasoneria speculativă, care se consideră școală spirituală, inițiatică, ezoterică și simbolică, ce are la bază cele șapte științe liberale. Scopul ei era tocmai acela de a dezvolta spiritul uman pentru noua eră industrială. Apariția francmasoneriei speculative este considerată de către francmasoni ca fiind anul 1717, când s-a constituit marea lojă a Angliei, din patru loje londoneze. Data este doar calendaristică deoarece apariția și consolidarea francmasoneriei speculative a durat întreg secolul 17 și începutul secolului 18, proces de durată și cu multe frământări interne. Se impunea fundamentarea unei istorii și doctrine proprii, a unui sistem simbolistic și ritualistic unificat, lucruri greu de realizat. Pe lângă orgoliile personale insurmontabile, se manifestau contradicții între francmasoni cu nivel de educație diferit, între oameni din popor, burghezi și cei cu origini nobile, între englezi, irlandezi și scoțieni, etc. Un prim pas de stabilire a unor reguli masonice unitare l-a constituit publicarea de către dr. teolog James Anderson în 1723, a Constituțiilor masonice, primul cod de reguli recunoscut și astăzi de majoritatea francmasonilor……….
………….
După jumătate de oră, așezați pe fotoliile confortabile de la business, ne-am reluat conversația.
– Ernesto, știu că Andrew Ramsay, francmason francez, a susținut, pentru prima oară, că francmasoneria are rădăcini cavalerești. Cât adevăr este în afirmațiile lui?
-Aveți dreptate în privința lui Ramsay. Foarte important în istoria relației dintre vechile ordine cavalerești și francmasonerie este discursul ținut de baronul scoțian Andrew Michael Ramsay , în 1737, în Paris, la întrunirea Marii Loje Franceze:” Discursul pronunțat la recepția francmasonilor de către domnul de Ramsay, Marele Orator al Ordinului „. În discursul său, baronul Ramsay , el însuși cavaler al Ordinului Sf. Lazăr, susținea că francmasoneria are, printre alți ascendenți și cavalerii cruciați din prima cruciadă creștină (1096-1099), cruciadă care a avut drept consecință eliberarea Ierusalimului și înființarea Regatului latin al Ierusalimului. El se baza pe așa zisele date istorice obținute în baza relațiilor de rudenie cu ducele de Bouillon, unul din conducătorii cruciați. Baronul Ramsay a făcut doar o trimitere indirectă la cavalerii ospitalieri, dar majoritatea istoricilor francmasoni au susținut că el s-a referit la templieri, ordin desființat de papalitate în 1312 și reînființat în anul 1804, de doctorul Bernard Fabre Palaprat sub numele de Ordinul Templului, pe baza documentului Carta Larmenius, sau Carta Transmissionis
………
În anul 1751, baronul prusac Karl Gotthelf von Hund a înființat Ordinul masonic de strictă observanță, o mare lojă care cuprindea atât grade masonice, cât și grade cavalerești/templiere. Baronul von Hund a susținut că înființarea ordinului s-a făcut pe baza statutului și ritualului templier pe care l-a primit de la marele maestru al ordinului templier francez, reînființat în 1743.
………….

*Simboluri masonice preluate de la ordinele cavalerești/templiere
Majoritatea cercetătorilor din domeniul simbolismului sunt de acord asupra unora din elementele de spiritualitate și simbolism templier ce au fost preluate de francmasoneria speculativă.
Sub aspect organizatoric:
– Cum am arătat mai sus, s-au înființat ordine francmasonice care conțin și o componentă cavalerească/templieră: Marea Lojă Scoţiană de Strictă Observanţă (templieră) și Ritul de York, care cuprinde trei Corpuri, corpul capitular sau ordinul masonilor arcului regal,corpul criptic sau ordinul masonilor criptici și corpuri cavalerești, creștine și militare. Acestea se consideră a fi ordine cavalerești masonice, formate din francmasoni cu gradul de maestru.
– Alte mari loje sau ordine masonice au înființat grade masonice cu denumiri cavalerești,………
Sub aspect simbolistic:
– francmasoneria speculativă a preluat de la cavalerii templieri tema templului lui Solomon , pe care l-a adoptat ca simbol spiritual și rezultat al lucrărilor spirituale masonice;
……………….

Complexitatea influențelor reciproce dintre ordinele cavalerești templiere moderne și francmasonerie rezultă și din faptul că multe persoane sunt atât membrii ai francmasoneriei, cât și ale ordinelor cavalerești, în diferite grade și demnități. Acest fapt determină apropierea simbolisticii, a ritualurilor, a acțiunilor spirituale și de binefacere dintre cele două forme de asociere spirituală. Influența reciprocă a doctrinei și spiritualității templiere și a simbolisticii francmasonice este mult mai profundă, mai complexă, iar elementele prezentate exemplificativ nu fac altceva decât să arate evoluția și manifestarea universală a spiritualității umane, sub forme adecvate fiecărei epoci istorice.
Barcelona, iunie 2018
A consemnat Michael R. Villmont
Copyright© Originalul în limba spaniolă.